خدایا برای تو حرکت می کنیم

فروشگاه همیشه آنلاین - خرید مجموعه جزوات سوالات و منابع کارشناسی ارشد فراگیر و دکترا

با بیش از 13 سال سابقه در زمینه ارشد و دکترا و طرف قرارداد با بانک سامان و ملت
:: بر اساس ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می باشد ::
:: کلیه محصولات فرهنگی و آموزشی فروشگاه معاف از پرداخت مالیات می باشند همچنین تمام قیمت ها ثابت می باشند ::
:: فروشگاه همیشه آنلاین پرداخت آنلاین ، نقدی ، کارت به کارت را پشتیبانی می کند ::


تمام محصولات دسته سوالات ارشد فراگیر پیام نور
 • سوالات ارشد فراگیر مشاوره خانواده سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر مشاوره خانواده سال ۹۵ سوالات ارشد فراگیر مشاوره خانواده سال ۹۵ : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر مشاوره خانواده سال ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر مشاوره خانواده […]

 • سوالات ارشد فراگیر روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۹۵ سوالات ارشد فراگیر روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۹۵ : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – […]

 • سوالات ارشد فراگیر زیست فناوری بیوتکنولوژی – میکروبی 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر زیست فناوری بیوتکنولوژی – میکروبی ۹۵ سوالات ارشد فراگیر زیست فناوری بیوتکنولوژی – میکروبی ۹۵ : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر زیست فناوری بیوتکنولوژی – میکروبی ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – […]

 • سوالات ارشد فراگیر الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق ۹۵ سوالات ارشد فراگیر الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق ۹۵ : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵  را به صورت یک فایل […]

 • سوالات ارشد فراگیر آموزش ریاضی 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر آموزش ریاضی ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ ( سوالات ارشد فراگیر آموزش ریاضی ۹۵ ) را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر آموزش ریاضی ۹۵ شما می توانید با کلیک بروی دکمه خرید اینترنتی سفارش خود را […]

 • سوالات ارشد فراگیر علوم سیاسی 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر علوم سیاسی ۹۵ سوالات ارشد فراگیر علوم سیاسی ۹۵ : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر علوم سیاسی ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر علوم سیاسی ۹۵ سوالات ارشد […]

 • سوالات ارشد فراگیر طراحی شهری 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر طراحی شهری ۹۵ سوالات ارشد فراگیر طراحی شهری ۹۵ : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر طراحی شهری ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر طراحی شهری ۹۵ سوالات ارشد فراگیر طراحی شهری […]

 • سوالات ارشد فراگیر مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تاسسیات 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر مدیریت ورزشی ۹۵ ( گرایش مدیریت اماکن و تاسسیات ورزشی ) سوالات ارشد فراگیر مدیریت ورزشی ۹۵ مدیریت اماکن و تاسسیات ورزشی : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر مدیریت ورزشی ۹۴ مدیریت اماکن و تاسسیات ورزشی ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ […]

 • سوالات ارشد فراگیر مدیریت ورزشی راهبردی 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر مدیریت ورزشی راهبردی ۹۵ سوالات ارشد فراگیر مدیریت ورزشی راهبردی ۹۵ : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر مدیریت ورزشی راهبردی ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر مدیریت ورزشی راهبردی ۹۵ […]

 • سوالات ارشد فراگیر مدیریت ورزشی مدیریت اوقات فراغت 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر مدیریت ورزشی مدیریت اوقات فراغت ۹۵ ( گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی ) سوالات ارشد فراگیر مدیریت ورزشی ۹۵ مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر مدیریت ورزشی ۹۵ مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به […]

 • سوالات ارشد فراگیر زیست شناسی ژنتیک 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر زیست شناسی ژنتیک ۹۵ سوالات ارشد فراگیر زیست شناسی ژنتیک ۹۵ : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر زیست شناسی ژنتیک ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر زیست شناسی ژنتیک ۹۵ شما […]

 • سوالات ارشد فراگیر زیست شناسی بیوشیمی 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر زیست شناسی بیوشیمی ۹۵ سوالات ارشد فراگیر زیست شناسی بیوشیمی ۹۵ : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر زیست شناسی بیوشیمی ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر زیست شناسی بیوشیمی ۹۵ شما […]

 • سوالات ارشد فراگیر ریاضی محض 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر ریاضی محض ۹۵ سوالات ارشد فراگیر ریاضی محض ۹۵ : گرایشهای آنالیز ، جبر و هندسه با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵  را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر ریاضی محض سال ۹۵ شما می توانید با کلیک بروی […]

 • سوالات ارشد فراگیر کارآفرینی – آموزش عالی 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر کارآفرینی – آموزش عالی ۹۵ سوالات ارشد فراگیر کارآفرینی – آموزش عالی ۹۵ : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر کارآفرینی – آموزش عالی ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد […]

 • سوالات ارشد فراگیر کارآفرینی – کسب و کار جدید 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر کارآفرینی – کسب و کار جدید ۹۵ سوالات ارشد فراگیر کارآفرینی – کسب و کار جدید ۹۵ : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر کارآفرینی – کسب و کار جدید ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل […]

 • سوالات ارشد فراگیر علم اطلاعات و دانش شناسی مطالعات 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر علم اطلاعات و دانش شناسی مطالعات کتابخانه های عمومی ۹۵ علم اطلاعات و دانش شناسی : با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر علم اطلاعات و دانش شناسی – مطالعات کتابخانه های عمومی ۹۵ […]

 • سوالات ارشد فراگیر جغرافیای سیاسی فضای شهری 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر جغرافیای سیاسی فضای شهری ۹۵ سوالات ارشد فراگیر جغرافیای سیاسی فضای شهری ۹۵ : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر جغرافیای سیاسیچ فضای شهری ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد […]

 • سوالات ارشد فراگیر مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی اسلامی 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی اسلامی ۹۵ سوالات ارشد فراگیر مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۹۵ : سوالات ارشد فراگیر مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی اسلامی ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد […]

 • سوالات ارشد فراگیر رفتار حرکتی – رشد حرکتی 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر رفتار حرکتی – رشد حرکتی ۹۵ سوالات ارشد فراگیر رفتار حرکتی – رشد حرکتی ۹۵ نوبت شانزدهم دانشگاه پیام نور با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵  را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر رشته رفتار حرکتی – رشد حرکتی ۹۵ […]

 • سوالات ارشد فراگیر مهندسی عمران ژئوتکنیک 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر مهندسی عمران ژئوتکنیک ۹۵ سوالات ارشد فراگیر مهندسی عمران ژئوتکنیک ۹۵ : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر مهندسی عمران ژئوتکنیک ۹۵ با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال ۹۵ را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر مهندسی عمران ژئوتکنیک ۹۵ […]

تمام کارت بانک های عضو شتاب جهت پرداخت از طریق دروازه پرداخت بانک پارسیان پذیرفته می شود :

قابل پرداخت توسط کارتهای تمام بانک هاکارت های عضو شتاب