خدایا برای تو حرکت می کنیم


جشنواره تخفیف ویژه ارشد فراگیر همیشه آنلاینجشنواره تخفیف ویژه ارشد فراگیر همیشه آنلاین

به مناسبت ایام تابستان تخفیف های ویژه گروه همیشه آنلاین به مدت محدود برای محصولات ویژه آمادگی ارشد فراگیر و کمک آموزشی های پر فروش خود به شرح ذیل اعمال گردیده است.

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات کامپیوتر نرم افزار

مجموعه جزوات ارشد فراگیر (DVD)

این مجموعه به صورت PDF بروی دی وی دی ارسال میگردد

خرید اینترنی مجموعه منابع و جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر (DVD)

قیمت اصلی : ۹۶۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۸۰۰۰۰ تومان

مجموعه منابع و جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوترمجموعه منابع و جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات مدیریت بازرگانی

مجموعه جزوات ارشد فراگیر (DVD)

این مجموعه به صورت PDF بروی دی وی دی ارسال میگردد

خرید اینترنی جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی ( بسته دیجیتالی ) (DVD)

قیمت اصلی : ۹۶۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۸۰۰۰۰ تومان

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی ( بسته دیجیتالی )جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی ( بسته دیجیتالی )

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت بازرگانی

قیمت اصلی : ۳۲۴۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۲۷۰۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت بازرگانیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت بازرگانی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات مدیریت دولتی

مجموعه جزوات ارشد فراگیر (DVD)

این مجموعه به صورت PDF بروی دی وی دی ارسال میگردد

خرید اینترنی جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی (DVD)

قیمت اصلی : ۹۶۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۸۰۰۰۰ تومان

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتیجزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت دولتی

قیمت اصلی : ۲۳۴۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۱۹۵۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت دولتیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت دولتی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات مدیریت کسب و کار MBA

مجموعه جزوات ارشد فراگیر (DVD)

این مجموعه به صورت PDF بروی دی وی دی ارسال میگردد

خرید اینترنی جزوات ارشد فراگیر مدیریت کسب و کار MBA ام بی ای (DVD)

قیمت اصلی : ۹۶۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۸۰۰۰۰ تومان

جزوات ارشد فراگیر مدیریت کسب و کار MBA ام بی ایجزوات ارشد فراگیر مدیریت کسب و کار MBA ام بی ای

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA

قیمت اصلی : ۲۳۴۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۱۹۵۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBAبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات مهندسی عمران

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر عمران مهندسی و مدیریت ساخت

قیمت اصلی : ۱۸۶۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۱۵۵۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر عمران مهندسی و مدیریت ساختبسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر عمران مهندسی و مدیریت ساخت

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات مهندسی معماری

مجموعه جزوات ارشد فراگیر (DVD)

این مجموعه به صورت PDF بروی دی وی دی ارسال میگردد

خرید اینترنی جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری ( بسته دیجیتالی ) (DVD)

قیمت اصلی : ۹۶۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۸۰۰۰۰ تومان

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری ( بسته دیجیتالی )جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری ( بسته دیجیتالی )

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی برنامه ریزی درسی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر برنامه ریزی درسی

قیمت اصلی : ۲۴۰۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۲۰۰۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر برنامه ریزی درسیبسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر برنامه ریزی درسی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی حسابرسی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور حسابرسی

قیمت اصلی : ۲۴۰۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۲۰۰۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور حسابرسیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور حسابرسی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی حقوق بین الملل

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق بین الملل

قیمت اصلی : ۲۱۶۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۱۸۰۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق بین المللبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق بین الملل

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق جزا و جرم شناسی

قیمت اصلی : ۲۲۲۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۱۸۵۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق جزا و جرم شناسیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق جزا و جرم شناسی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی حقوق دادرسی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر حقوق دادرسی اداری

قیمت اصلی : ۳۴۸۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۲۹۰۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر حقوق دادرسی اداریبسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر حقوق دادرسی اداری

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی روانشناسی اسلامی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر روانشناسی اسلامی مثبت گرا

قیمت اصلی : ۱۸۶۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۱۵۵۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر روانشناسی اسلامی مثبت گرابسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر روانشناسی اسلامی مثبت گرا

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی روانشناسی بالینی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی بالینی

قیمت اصلی : ۲۷۶۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۲۳۰۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی بالینیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی بالینی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی روانشناسی تربیتی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی تربیتی

قیمت اصلی : ۲۵۲۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۲۱۰۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی تربیتیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی تربیتی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی فراگیر حسابداری

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور حسابداری

قیمت اصلی : ۱۹۲۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۱۶۰۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور حسابداریبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور حسابداری

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی فراگیر روانشناسی عمومی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور روانشناسی عمومی

قیمت اصلی : ۳۱۲۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۲۶۰۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور روانشناسی عمومیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور روانشناسی عمومی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی مدیریت آموزشی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت آموزشی

قیمت اصلی : ۲۸۲۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۲۳۵۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت آموزشیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت آموزشی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی مدیریت منابع انسانی اسلامی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر مدیریت منابع انسانی اسلامی

قیمت اصلی : ۲۴۰۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۲۰۰۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر مدیریت منابع انسانی اسلامیبسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر مدیریت منابع انسانی اسلامی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی مشاوره

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر مشاوره خانواده شغلی و توانبخشی

قیمت اصلی : ۲۸۸۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۲۴۰۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر مشاوره خانواده شغلی و توانبخشیبسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر مشاوره خانواده شغلی و توانبخشی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک اموزشی حقوق خصوصی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق خصوصی

قیمت اصلی : ۲۱۶۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۱۸۰۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق خصوصیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق خصوصی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک اموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر فقه و مبانی حقوق اسلامی

قیمت اصلی : ۲۴۰۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف : ۲۰۰۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر فقه و مبانی حقوق اسلامیبسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر فقه و مبانی حقوق اسلامی

رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۵

گروه امتحانی رشته های دوره فراگیر کارشناسی ارشد ( براساس دفترچه سال ۹۵ نوبت شانزدهم)

پیشنهاد همیشه آنلاین تهیه مجموعه کامل سوالات و مجموعه جزوات می باشد( تخفیف بیشتری لحاظ شده )

کاملترین آرشیو سوالات آزمون های کارشناسی ارشد فراگیر در بین تمام سایت ها

سوالات ارشد فراگیر رشته الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

سوالات ارشد فراگیر رشته تربیت بدنی علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی

سوالات ارشد فراگیر رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی

سوالات ارشد فراگیر رشته زبان و ادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی

سوالات ارشد فراگیر رشته زمین ساخت

سوالات ارشد فراگیر رشته زیست شناسی بیوفیزیک

سوالات ارشد فراگیر رشته زیست شناسی ژئومورفولوژی

سوالات ارشد فراگیر رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی

سوالات ارشد فراگیر رشته فلسفه و حکمت اسلامی

سوالات ارشد فراگیر رشته کشاورزی بیماری شناسی گیاهی

سوالات ارشد فراگیر رشته مدیریت منابع انسانی

سوالات ارشد فراگیر رشته مدیریت ورزشی

سوالات ارشد فراگیر رشته مهندسی عمران

سوالات ارشد فراگیر رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
CLOSE
CLOSE