خدایا برای تو حرکت می کنیم


جشنواره تخفیف ویژه ارشد فراگیر همیشه آنلاینجشنواره تخفیف ویژه ارشد فراگیر همیشه آنلاین

به مناسبت ایام تابستان تخفیف های ویژه گروه همیشه آنلاین به مدت محدود برای محصولات ویژه آمادگی ارشد فراگیر و کمک آموزشی های پر فروش خود به شرح ذیل اعمال گردیده است.

مدیریت بازرگانی

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانی گرایشهای مالی -تحول – بازاریابی-بازرگانی بین الملل
( با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۲۱۸۰۰۰ تومان ۳۸۰۰۰ تومان ۱۸۰۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانیتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانی
بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۹۰۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰ تومان ۷۵۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانیتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۵۵۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰ تومان ۴۰۰۰۰ تومان
توضیحات جزوات ارشد فراگیر پیام نور مدیریت بازرگانیتوضیحات جزوات ارشد فراگیر پیام نور مدیریت بازرگانی

 

مدیریت اجرایی

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی
( با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۲۰۳۰۰۰ تومان ۲۳۰۰۰ تومان ۱۸۰۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجراییتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی
بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۹۰۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰ تومان ۷۵۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجراییتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۵۵۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰ تومان ۴۰۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجراییتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی

 

مدیریت کسب و کار MBA

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت کسب و کار MBA گرایشهای استراتژیک – کارآفرینی –سیستم های اطلاعاتی-مالی –منابع انسانی- بازاریابی – بین الملل
( با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۱۸۵۰۰۰ تومان ۳۵۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mbaتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mba
بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۸۰۰۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۶۰۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mbaتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mba
مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۵۵۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰ تومان ۴۰۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mbaتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mba

 

مدیریت دولتی

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی گرایشهای مالی دولتی–سیستم های اطلاعاتی–منابع انسانی-تحول – تشکیلات و روشها
( با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۱۷۶۰۰۰ تومان ۲۶۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتیتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی
بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۹۰۰۰۰ تومان ۳۰۰۰۰ تومان ۶۰۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتیتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی
مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۵۵۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰ تومان ۴۰۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتیتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی

 

مدیریت فناوری اطلاعات

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته – کسب و کار الکترونیک – مدیریت دانش – مدیریت منابع اطلاعاتی
مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۵۵۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰ تومان ۴۰۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت فناوری اطلاعاتتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت فناوری اطلاعات

 

حسابداری

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات حسابداری
( با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۱۳۰۰۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۱۱۰۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات حسابداریتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات حسابداری

 

روانشناسی عمومی

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومی
( با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۱۹۳۰۰۰ تومان ۳۳۰۰۰ تومان ۱۶۰۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومیتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومی
بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۷۰۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰ تومان ۵۵۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومیتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومی

 

کامپیوتر نرم افزار

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات کامپیوتر نرم افزار
مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۵۵۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰ تومان ۴۰۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات کامپیوتر نرم افزارتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات کامپیوتر نرم افزار

 

مهندسی معماری

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مهندسی معماری
مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۵۵۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰ تومان ۴۰۰۰۰ تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات معماریتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات معماری

 

..:: کمک آموزشی ::..
پکیج کامل تست زنی نوین و آمادگی کنکور و برنامه ریزی درسی


پکیج کامل تست زنی نوین و آمادگی کنکور و برنامه ریزی درسی
کاملترین پکیج تست زنی نوین در سطح کشور به صورت یک (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۴۵۰۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۲۵۰۰۰ تومان
توضیحات پکیج کامل تست زنی نوین و آمادگی کنکور و برنامه ریزی درسیتوضیحات پکیج کامل تست زنی نوین و آمادگی کنکور و برنامه ریزی درسی

 

..:: کمک آموزشی ::..
پکیج آموزش تندخوانی و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)


پکیج آموزش تندخوانی و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)
کاملترین پکیج تقویت حافظه و تندخوانی و اصول مطالعه با مجوز وزارت ارشاد و گواهی ثبت اختراع نرم افزار قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه
۲۷۵۰۰۰ تومان ۴۰۰۰۰ تومان ۲۳۵۰۰۰ تومان
توضیحات پکیج آموزش تندخوانی و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)توضیحات پکیج آموزش تندخوانی و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)

 

دسترسی سریع به رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۵

رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۵

گروه امتحانی رشته های دوره فراگیر کارشناسی ارشد ( براساس دفترچه سال ۹۵ نوبت شانزدهم)

پیشنهاد همیشه آنلاین تهیه مجموعه کامل سوالات و مجموعه جزوات می باشد( تخفیف بیشتری لحاظ شده )

کاملترین آرشیو سوالات آزمون های کارشناسی ارشد فراگیر در بین تمام سایت ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات ارشد فراگیر رشته الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

 

 

 

 

 

 

 

سوالات ارشد فراگیر رشته تربیت بدنی علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی

 

 

 

 

 

 

سوالات ارشد فراگیر رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات ارشد فراگیر رشته زبان و ادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی

 

 

 

سوالات ارشد فراگیر رشته زمین ساخت

 

 

سوالات ارشد فراگیر رشته زیست شناسی بیوفیزیک

 

 

سوالات ارشد فراگیر رشته زیست شناسی ژئومورفولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات ارشد فراگیر رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی

 

 

 

 

 

سوالات ارشد فراگیر رشته فلسفه و حکمت اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

سوالات ارشد فراگیر رشته کشاورزی بیماری شناسی گیاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات ارشد فراگیر رشته مدیریت منابع انسانی

 

سوالات ارشد فراگیر رشته مدیریت ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

سوالات ارشد فراگیر رشته مهندسی عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات ارشد فراگیر رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 

 

 

 
CLOSE
CLOSE