خدایا برای تو حرکت می کنیم

فروشگاه همیشه آنلاین - خرید مجموعه جزوات سوالات و منابع کارشناسی ارشد فراگیر و دکترا

با بیش از 8 سال سابقه در زمینه ارشد و دکترا و طرف قرارداد با بانک پارسیان و سینا و ملت
:: بر اساس ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می باشد ::
:: کلیه محصولات فرهنگی و آموزشی فروشگاه معاف از پرداخت مالیات می باشند همچنین تمام قیمت ها ثابت می باشند ::
:: فروشگاه همیشه آنلاین پرداخت آنلاین ، نقدی ، کارت به کارت را پشتیبانی می کند ::


تمام محصولات دسته سوالات کارشناسی ارشد فراگیر
 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 95 سوالات ارشد فراگیر تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 95 نوبت شانزدهم دانشگاه پیام نور با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95  را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته تاریخ و […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر تاریخ تشیع سال 95 سوالات ارشد فراگیر تاریخ تشیع سال 95 نوبت شانزدهم دانشگاه پیام نور با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95  را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته تاریخ تشیع سال 95 سوالات ارشد فراگیر تاریخ […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر علوم اقتصادی 95 سوالات ارشد فراگیر علوم اقتصادی 95 : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر علوم اقتصادی 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95 را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر علوم اقتصادی 95 سوالات ارشد فراگیر علوم […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر عمران محیط زیست 95 سوالات ارشد فراگیر عمران محیط زیست 95 : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر عمران محیط زیست 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95 را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر عمران محیط […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر زبانشناسی همگانی 95 سوالات ارشد فراگیر زبانشناسی همگانی 95 : سوالات و تست دوره های گذشته کارشناسی ارشد فراگیر زبانشناسی همگانی 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95 را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر زبانشناسی همگانی 95 سوالات […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر مهندسی عمران مدیریت ساخت و تولید 95 سوالات ارشد فراگیر مهندسی عمران مدیریت ساخت و تولید 95 : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر مهندسی عمران مدیریت ساخت و تولید 54 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95 را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات 95 سوالات ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات 95 : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات 95 گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95 را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر الهیات علوم قرآن و حدیث 95 سوالات ارشد فراگیر الهیات علوم قرآن و حدیث 95 : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر الهیات علوم قرآن و حدیث 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95 را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 95 سوالات ارشد فراگیر مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 95 : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95 را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 95 سوالات ارشد فراگیر آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 95 : سوالات و تست دوره های گذشته کارشناسی ارشد فراگیر آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 94  را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر آموزش و بهسازی منابع انسانی 95 سوالات ارشد فراگیر آموزش و بهسازی منابع انسانی 95 : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر آموزش و بهسازی منابع انسانی 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95 را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر برنامه ریزی درسی 95 سوالات ارشد فراگیر برنامه ریزی درسی 95 : سوالات و تست دوره های گذشته کارشناسی ارشد فراگیر برنامه ریزی درسی 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95 را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر برنامه […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر مدیریت آموزشی 95 سوالات ارشد فراگیر مدیریت آموزشی 95 : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر مدیریت آموزشی 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95 را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر مدیریت آموزشی 95 سوالات ارشد […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر روانشناسی تربیتی 95 سوالات ارشد فراگیر روانشناسی تربیتی 95 : سوالات و تست دوره های گذشته کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی تربیتی 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95  را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر روانشناسی تربیتی 95 سوالات ارشد فراگیر […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر پژوهش هنر 95 سوالات ارشد فراگیر پژوهش هنر 95 : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر پژوهش هنر 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95 را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر پژوهش هنر 95 سوالات ارشد فراگیر […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر روانشناسی عمومی 95 سوالات ارشد فراگیر روانشناسی عمومی 95 : سوالات و تست دوره های گذشته کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی عمومی 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95 را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر روانشناسی عمومی 95 سوالات ارشد فراگیر […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر مدیریت رسانه 95 سوالات ارشد فراگیر مدیریت رسانه 95 : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر مدیریت رسانه 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95 را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر مدیریت رسانه 95 سوالات ارشد فراگیر مدیریت […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر روانشناسی بالینی 95 سوالات ارشد فراگیر روانشناسی بالینی 95 : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر روانشناسی بالینی 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95  را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر روانشناسی بالینی 95 سوالات ارشد […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات 95 ( تمام گرایش ها ) سوالات ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات 95 : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات 95 این سوالات مربوط به تمام گرایش های ( سیستم های اطلاعاتی پیشرفته – کسب و کار الکترونیکی – مدیریت دانش – مدیریت منابع […]

 • سوالات ارشد فراگیر سال 95

  قیمت : ۳۰۰۰ تومان

  سوالات ارشد فراگیر مهندسی معماری 95 سوالات ارشد فراگیر مهندسی معماری 95 : سوالات و تست دوره های گذشته ارشد فراگیر مهندسی معماری 95 با سفارش این مجموعه دفترچه سوالات سال 95 را به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) برای شما قابل دریافت است – نمونه سوالات ارشد فراگیر مهندسی معماری 95 سوالات ارشد فراگیر مهندسی معماری […]

تمام کارت بانک های عضو شتاب جهت پرداخت از طریق دروازه پرداخت بانک پارسیان پذیرفته می شود :

قابل پرداخت توسط کارتهای تمام بانک هاکارت های عضو شتاب